[s] dla początkujących

[s] dla początkujących

głoskę [s] realizujemy w następujący sposób:

 • zęby zbliżona do siebie
 • koniec języka zbliżony do dolnych siekaczy
 • usta szeroko („do uśmiechu”)

Ważne! W czasie realizacji głoski [s] język NIE MOŻE wsuwać się pomiędzy zęby! W języku polskim nie ma żadnej głoski, której realizacja wymagałaby wsuwania języka między zęby.

Dziecko odszukuje dwa takie same węże, łączy je linią i w trakcie rysowania wymawia długie [sssss].

Dorosły czyta tekst,a dziecko naśladuje syk węża.

Ćwiczenia apartu mowy

Wstępem do terapii logopedycznej, jak i do każdych pojedynczych zajęć są ćwiczenia aparatu mowy. To też doskonałe ćwicenia dla Przedszkolaków czyli dzieci, u których mowa nadal się jeszcze kształtuje.

Dziś również propozycja dla Rodziców;-)

Są to cwiczenia, które wykonujemy z Dziećmi- w wersji dla starszych odbiorców, którzy chcieliby usprawnić swoja artykulację czy poprawić dykcję.

Jak wywołać głoski [sz, ż, cz, dż]?

Na prośbę niektórych Rodziców- raz jeszcze kilka wskazówek dotyczących wywołania głosek przedniojęzykowo- dziąsłowych [sz, ż, cz, dż].

 • Malowanie językiem podniebienia,
 • Malowanie językiem na podniebieniu twardym kropek,
 • Uderzanie, stukanie końcem języka o wałek dziąsłowy („górka” za górnymi siekaczami)
 • Kląskanie (naśladowanie biegnącego konika),
 • Naprzemienne układanie ust do szerokiego uśmiechu i w „dzióbek” (zęby zbliżone do siebie, nie zaciśnięte),
 • Szybkie powtarzanie głoski [l l l l l l] przy szeroko otwartych ustach,
 • Zbliżamy zęby, wysuwamy wargi do przodu, podnosimy koniec języka do wałka dziąsłowego i dmuchamy przez zęby
 • Wymawiamy głoskę [sz] w sylabach: · spółgłoska [sz] w nagłosie: [szu szo sza szy sze] ,spółgłoska [sz] w śródgłosie: [uszu oszo asza esze yszy iszy] , spółgłoska [sz] w wygłosie: [usz osz asz esz ysz isz].

Pierwszy rysunek ust prezentuje układ warg i języka przy wymowie głosek [s, z, c, dz], a drugi- układ przy realizacji głosek [sz, ż, cz, dż].

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

Ćwiczenia podniebienia miękkiego

W głębi buzi znajduje się podniebienie miękkie, dzięki któremu pięknie wymawiacie głoski nosowe, potraficie wymawiać głoski [k, g, h], a czasami nawet chrapiecie😉

– przy zamkniętych ustach powoli wdychamy i wydychamy powietrze przez nos;

– oddychamy tylko przez nos; przy wydechu zatykamy jedną dziurkę nosa, przy następnym- drugą;

– powoli wdychamy powietrze przez usta i wydychamy przez nos (zupełnie inaczej, niż uczyliśmy się do tej  pory);

– chrząkamy delikatnie po cichu i głośno- naprzemiennie;

– wymawiamy: ko, ko, ke, ku, ky, ga, go, ge, gu, gu, ah, oh, eh, u, yh;

– ziewamy tak szeroko, jak tylko się da;

– udajemy, że ssiemy cukierka, a następnie go połykamy;

– przenosimy drobne przedmioty zasysając je przez słomkę;

– naśladuj chrapanie na wdechu i wydechu;

– naśladujemy śmiech małej dziewczynki: hi hi hi; dużego chłopaka: ha ha ha, starszej pani: he he he, starszego pana: ho ho ho.

Jako podsumowanie tygodnia logopedycznego- proponuję bajkę logopedyczną o krasnoludku
z wykorzystaniem zaproponowanych w tym tygodniu ćwiczeń.

Krasnoludek w buzi

Pewnego dnia krasnoludek, który mieszka u każdego w buzi, robił wielkie porzą

 • Najpierw umył dokładnie ściany / przesuwamy językiem po wewnętrznej powierzchni lewego, lewego potem prawego policzka/.
 • Potem umył sufit / przesuwamy język po podnie- bieniu w przód i tył/.
 • Podłoga też była brudna, więc umył ją bardzo dokładnie / opuszczony język jak najniżej myje dolne dziąsła /.
 • Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umył ich stronę zewnętrzną, a potem wewnętrzną / język wędruje po stronie zewnętrznej, a potem wewnętrznej dziąseł/.
 • Potem umył schody w przedsionku / język wysuwa-

      my na brodę/.

 • Komin też musiał zostać wyczyszczony / język wysuwamy w kierunku wargi górnej i nosa /.
 • Kiedy spostrzegł z okna przechodząca sąsiadkę, pomachał jej ściereczką / język wędruje z jednego kącika ust do drugiego /.
 • Na koniec wytrzepał dywan / wyciągnij język pochyl głowę i nią potrząśnij/.

W ten sposób cały dom został wysprzątany.

W czasie wykonywania ćwiczenia usta szeroko otwarte.

Gra logopedyczna od 5.r.ż.

Zachęcam do skorzystania z gry logopedycznej stworzonej przez logopedów podczas pandemii, aby umożliwić dzieciom ćwiczenia paratu mowy. Należy zapoznać sie z instrukcją i z dużą starannością wykonywać podane w niej ćwiczenia, aby ćwiczyć i rozwijać aparat mowy również w warunkach domowych.

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=4613&Itemid=1&fbclid=IwAR1xWB5QbiscBPZ-EmsIF_DZD8ds5ZVJQ8ayTHYtLA8UbD4xAKHsd9ZT6Wc

opis

Normy rozwoju mowy

Dzieci rodzą się z predyspozycją do rozwoju mowy, jednak to jego otoczenie (rodzice, dziadkowie, grupa pzredszkolana, nauczyciele) stymulują rozwój mowy i kształtują ją. Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko musi nauczyć się jej od osób ze swojego najbliższego otoczenia.

Na podsumowanie kolejnego roku wspólnej terapii logopedycznej- krótkie przypomnienie, co jest normą w rozwoju mowy:
– do 2. r.ż. dziecko może zamieniać l na j
– do 3. r.ż. zamienia k na t, g na d
– do 4. r.ż. zamienia s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź
– do 5. r.ż. zamienia sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz
– do 6. r. ż. zamienia r na l

Obraz może zawierać: tekst „Pomóż dziecku dojść na sam szczyt rozwoju mowy! Zabawy tematyczne Zabawki grające Wspólne czytanie Interakcja drugim człowiekiem Wysokie technologie Smoczek Okres swoistej mowy dziecięcej (3.-7.r.ż.) Okres zdania (2.-3. .ż.) Okres wyrazu (12-18 m.ż.) Okres melodii (od urodzenia do 1.r.ż.) PANILOGOPEDYCZNA PAULINA MISTAL”

[sz, ż, cz, dż] dla zaawansowanych

Jednym z etapów terapii logopedycznej jest etap różnicowanie głosek opozycyjnych, np. różnicowanie [sz-s], [ż-z], [cz-c], [dż-dz]. Wszelkie wykonywane podczas terapii cwiczenia słuchowe mają m.in. na celu ułatwienie różnicowania głosek opozycyjnych.

Dzięki poniższej kolorowance dzieci, które uczestniczą w terapii logopedycznej ze względu na nieprawidłową realizację głosek przedniojęzykowo- dziasłowych [sz, ż, cz, dż] mogą poćwiczyć ich różnicowanie z głoskami [s, z, c, dz]. Wymowa głoski, którą właśnie wycwiczono w bliskim „towarzystwie” głoski opozycyjnej bywa sporym wyzwaniem. Powodzenia!

[r] dla zaawansowanych

Na prośbę dzieci, które już doskonale radzą sobie z głoską [r] po [t]- nieco trudniejsze zadanie.

Gratulacje dla Was, że tak pięknie radzicie sobie z jedną z najtrudniejszych głosek w języku polskim;-) I oczywiście- zadanie do wykonania. Na efekty pracy czekam po Świętach (chociażby podczas spotkań na Skype). Powodzenia!