Nasze Panie:

mgr Eliza Kłosowicz

mgr Alicja Kasprzyk – nauczyciel współorganizujący

w wysiłku wychowawczym pomaga nam pani Małgorzata Koszałka oraz pani Klaudia Szczepaniak