Logopedia dla Rodziców- cz.4

Rozwój mowy 6-latka

6- latek powinien poprawnie wymawiać spółgłoski [sz, ż, cz, dż]; większość 6- latków poprawnie wymawia też spółgłoskę [r]. Pomyłki w tym zakresie powinny być już rzadkie.

Rozwój mowy 7- latka

7- latki prawidłowo realizują wszystkie głoski języka polskiego. W wieku 10- lat mowa nabiera cech „mowy dorzałej”.

Logopedia dla Rodziców- cz.3

Rozwój mowy u 4- latka

4- latek powinien:

 • poprawnie artykułować spółgłoski [k, g, ś, ź, ć, dź]

4- latek nie powinien zamieniać [t, d] na [k, g] lub odwrotnie. Może jednak czasami spółgłoski [sz, ż, cz, dż] i [s, z, c, dz] na [ś, ź, ć, dź]

Rozwój mowy 5- latka

5- latek powinien przeważnie poprawnie wymawiać głoski [sz, ż, cz, dż], dopuszczalne jest rzadkie zamienianie ich na [s, z, c, dz].

5- latki tworzą własne neologizmy: np. zamiast „złodziej”- ukradacz.

Część 5- latków potrafi poprawnie wymawiać głoskę [r]. Dopuszczalne jest zastępowanie jej głoską [l].

Logopedia dla Rodziców- cz.2

Rozwój mowy u 3- latków.

3- latki powinny:

 • prawidłowo wymawiać samogłoski ustne [a, e, i, o, u, y]
 • prawidłowo wymawiać spółgłoski nosowe [m, n, ń]
 • prawidłowo wymawiać społgłoski [h, f, w, ł,t, d, b, j, ł

U 3- latków pojawiają sie coraz częściej zdania złożone. Pod względem dźwięczności głoski dźwięczne często są ubezdźwięczniane: np. „tom” zamiast „dom”, „fota” zamaist „woda”.

Logopedia dla Rodziców-cz.1

W ostatnim tygodniu wakacji- Logopedia dla Rodziców, czyli codziennie kilka informacji nt. prawidłowego rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

2-latek powinien:

 • zacząć używac liczebników- „jeden, dwa, trzy…”
 • rozróżniać „ja”-„ty”
 • zacząć uzywać zaimka „się”- np. myję się, bawię się, itp.
 • zadawać coraz więcej pytań
 • stosować przeczenia- „nie ma”, „nie chcę

W mowie 2- latka przeważają zdania pojedyncze: Mama daj. Chcę pić. Itp.

Ze względu na intensywny rozwój mowy, 2- latek zdecydowanie powinien juz pożegnać się ze smoczkiem czy butelką, które wpływają bardzo negatywnie na rozwój aparatu artykulacjnego, na proces rozdrabniania pokarmu i jego połykania.

Ćwiczymy mowę opowieściową- dla starszaków;-)

Kolejna propozycja ćwiczenia rozwijającego mowę opowieściową- szczególnie ważna umiejętność dla starszych dzieci przedszkolnych i uczęszczających do zerówki.

 1. Dziecko prównuje obrazki.
 2. Opisuje, jaki jest słoń jaki jest jego dom, jakie kwiaty rosną w jego ogródku.
 3. Opisuje, jaka jest mrówka, jej dom i jego otoczenie.
 4. Opowiada, co jest dookoła niego- w pokoju, w domu, w ogrodzie, na podwórku.

Przyjkładowe wypowiedzi dziecka:

Słoń jest duży.

Dom słonia jest duży.

Mrówka jest mała.

Jej dom też jest mały.

Mrówka zbiera listki.

Te kwiaty są duże.