DZIEŃ W PRZEDSZKOLU     630-8.30 czas na:    

 • zabawy dowolne, prace indywidualną i działalność zespołową
 • powitanie przychodzących dzieci, miłe słowa na dzień dobry, rozmowy na dowolne tematy
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, bądź inspirowane przez nauczyciela (gry dydaktyczne, planszowe, układanki, zabawy tematyczne, działalność plastyczna),
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8.30 – 900 czas naŚNIADANIE  

 • przygotowanie do śniadania, mycie rąk, pełnienie dyżurów, nakrywanie do stołu
 • nabywanie umiejętności kulturalnego i estetycznego zachowania przy stole, nabywanie przekonania, 
  że spożywane posiłki są smaczne i zdrowe, porządkowanie po śniadaniu

9.00 – 9.15 grupy Żuczki, Rybki, Zające

9.00 – 9.20 grupa Jeżyki

9.00 – 9.30 czas na:   Orły, Wiewiórki, Liski, Jastrzębie i Wilki

 • zajęcia organizowane przez nauczyciela (wzbogacanie wiedzy, umiejętności, badanie, eksperymentowanie, doświadczanie, odkrywanie, twórczość plastyczno – konstrukcyjna, zabawy rozwijające sprawność ruchową, umuzykalniające)

9. 30-11. 20/ 9.30 – 10.50 czas na:  

 • przygotowanie się do wyjścia na spacer lub do naszego ogródka
 • spacery, wyjścia, wycieczki (wspieranie dzieci w nabywaniu samodzielności w zakresie samoobsługi przy ubieraniu się)
 • zabawy na powietrzu lub w sali (samorzutna aktywność konstrukcyjna, badawcza, ruchowa wypływająca 
  z inicjatywy dzieci), prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym i kąciku przyrody, pielęgnowanie roślin

11.00 – 11.30 /11.30 – 12.00

czas na: 

 • zjadanie pysznej zupy

czas na odpoczynek 11.30 – 13.00

grupa I, II,III , IV ODPOCZYNEK:      

przygotowanie do odpoczynku leżakowanie ze słuchaniem muzyki, bajek, zasypianie i wypoczynek

13.15 – 13.45 obiad grupy I i II,III i IV

13.00 – 13.30 grupy V, VI, VII, VIII

 • przygotowanie do obiadu, mycie rąk, pełnienie dyżurów, nakrywanie do stołu
 • rozwijanie samodzielności w kulturalnym spożywaniu posiłków, posługiwaniu się sztućcami, zjadanie pysznych dań i bogatych w witaminy surówek, porządkowanie po obiedzie

czas na relaks 13.00 – 13.30

grupa V, VI, VII, VIII POBIEDNI RELAKS:  

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej, bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt
 • zabawy swobodne i organizowane, muzyczno – ruchowe, rysowanie, utrwalanie wierszy    i piosenek, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień dzieci pracą wyrównawczą

1430 – 1500 czas na: PODWIECZOREK   

 • przygotowanie do podwieczorku, mycie rąk, uczenie się samoobsługi, pełnienie dyżurów, nakrywanie do stołu
 • estetyczne spożywanie posiłku, porządkowanie

1500 –1700  czas na:  

Podobny obraz
 • zabawy w ogrodzie lub na sali zależnie od pory roku i warunków pogodowych
 • działania utrwalające nabyte umiejętności, praca indywidualna
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci (zabawy dydaktyczne, zabawy 
  w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dramowe, zabawy ze śpiewem)
 • słuchanie literatury dziecięcej
 • czas na pożegnanie „do zobaczenia jutro” – rozchodzenie się do domu lub do innych grup