[s] jak sowa

Utrwalanie głoski [s]- dla dzieci, które realizują już poprawnie głoskę [s] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ale potrzebują jeszzce ćwiczeń utrwalających.

Można poprosić dziecko o nazwanie przedmiotów tworzących obraz sowy. Ale warto poćwiczyć też poprzez grupowanie przedmiotów, np. poprzez polecenia:

  • znajdź i nazwij pojazdy
  • znajdź i nazwij zwierzęta
  • znajdź i nazwij coś do jedzenia, itp….

Lista dzieci

Szanowni Państwo, Kochani Rodzice! poniżej publikujemy listy dzieci w grupach na rok szkolny 2020/21 Skład dzieci w grupach może się jeszcze zmienić, ze względu na fakt,że nie wszyscy Rodzice dzieci z nowo przyjętej grupy złożyli potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do …