Zachęcamy do korzystania z poniższych stron:)

Bajki z serii Kajtuś dla trochę młodszych przedszkolaków

bajki z serii Franklin

Strona zawiera propozycje gier i zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat


https://ciufcia.pl

Program tablit

Projekt Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego opartego na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Wierzymy, że Tablit umożliwia dzieciom w wieku przedszkolnym poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk. Zespół twórców to: dr Dawid Pietrala, dr Anna Basińska, Teresa Pietrala i Urszula Zielińska.

Program wraz z wszystkimi elementami jest powszechnie dostępny dla wszystkich przedszkoli w kraju. Zachęcamy również nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego do korzystania z jego wybranych elementów.

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin3/index.html

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin4/index.html

http://tablit.wa.amu.edu.pl/bin5/index.html

Strona z propozycjami różnych aktywności- plastycznej, językowej, technicznej

https://klikankowo.jimdofree.com/

Strona stowarzyszenia Jestem na pTak!

ciekawostki o ptakach, ich życiu, wyglądzie

http://jestemnaptak.pl/artykuly/zielone-lekcje-czajki-majki

https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093944

eprzedszkole i ciekawe audycje dla dzieci

serdecznie polecam bajkę edukacyjną pt. Mali Einsteini, są dostępne na stronie youtube.pl, wystarczy wyszukac 🙂

Seria „Było sobie życie”