Nasze Panie:

lic. Paulina Tomczak

mgr Zuzanna Pawlaczyk

w wysiłku wychowawczym pomaga nam pani Aleksandra Handczak – Kupka