Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 13.00
W pozostałym czasie funkcjonowania, przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń.

Opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa, nalicza się zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr XLV/595/2018 z dnia 28 marca 2018r, w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik.

Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych, niezbędnych do przygotowania posiłków. Stawka ta wynosi 10 zł.

w przypadku dzieci z alergia pokarmową  (udokumentowaną zaświadczeniem od lekarza) stawka wynosi 12 zł

Opłaty o których mowa należy uregulować z dołu do 10- dnia miesiąca, w wysokości podanej przez Intendenta, za pośrednictwem konta bankowego.

Nr konta bankowego:  63 9076 0008 2001 0015 8639 0002