Akcje prowadzone w naszym przedszkolu – serdecznie zapraszamy do włączenia się do nich 🙂

Pola Nadziei – to kampania, która ma na celu promowanie niesienia bezinteresownej pomocy podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. W ramach działań projektowych zajmujemy się edukowaniem i promowaniem idei hospicyjnej, a także organizujemy zbiórki publiczne i zgromadzone środki przekazujemy na opiekę paliatywną. Przyjaciele naszego hospicjum – firmy, szkoły i przedszkola organizują się i jesienią wspólnie sadzą cebulki żonkili, które są symbolem nadziei. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną, tworzą całe pola nadziei, następnie ścięte, rozdawane są na ulicznych kwestach. Zebrane w ten sposób środki pozwalają na zaspokajanie najważniejszych potrzeb podopiecznych hospicjum.

Zbiórka nakrętek plastikowych – wspólnie z Stowarzyszeniem KLAUDYNKA zapraszamy do wspólnej akcji ZBIERANIA NAKRĘTEK „ODKRĘCAJ Z NAMI ŚWIAT”. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na rehabilitację i usprawnianie osób niepełnosprawnych

Zbiórka pieniędzy dla Schroniska Benkowo – serdecznie prosimy o wsparcie naszej akcji

Akcje Redemptoris Missio z siedziba w Poznaniu – zbiórka artykułów opatrunkowych, okularów, mydła, szczotek dla Afryki

Góra grosza, Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych

Mam marzenie -Podaruj uśmiech dzieciom w szpitalach,

Programy, w których bierzemy udział w roku szkolnym 2021/2022

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – „Gramy zmysłami” – Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.
 • „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny –Kreatywne Prace Plastyczne, głównymi celami projektu są:
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
  • Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
  • Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
 • Ogólnopolski projekt „Z darami natury świat nie jest ponury”- Celem głównym ekologiczno- plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.
 • Projekt, Serdeczna kartka
 • „Mały miś w świecie wielkiej literatury „ Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.
 • „Uczymy dzieci programować” VIII edycja, Program ten ma na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Podczas cotygodniowych zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i zadaniach rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie, uczą się zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych optymalnych. Włączenie programowania do edukacji przedszkolnej pozwala na lepsze nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Wprowadzenie nauki programowania daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat.
 • Ogólnopolski Projekt „Terapia Ręki dla każdego” – Usprawnianie motoryki małej wśród dzieci, uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą
 • Ogólnopolski Projekt „Wyprawy Żubra Pompika”
 • Międzynarodowy Projekt „Emocja” celami projektu są: Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Wychowanie do wartościtakich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Kreatywny Przedszkolak” Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Pokazanie dzieciom jak wiele rzeczy można zrobić „z nieczego”, uczą się w ten sposób być bardziej EKO. Doskonalą umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, Świat przyrody w oczach dziecka” – Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o Polsce i przyrodzie.

Ogólnopolski projekt „Dzieci programują” Nauka programowania nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób chcących pracować w przyszłości z komputerem. Każdy, kto uczy się programować nabywa umiejętność precyzyjnego i logicznego myślenia oraz rozwijania kreatywności i pomysłowości, ćwiczy dbanie o szczegóły i szuka nowych sposobów rozwiązywania problemów.