Pionizacja języka


Ćwiczenia pionizacji języka są szczególnie ważne dla dzieci (i dorosłych!) w terapii logopedycznej: przygotowujących się do realizacji głosek [sz, ż, cz, dż, r, l, t, d, n], z zaburzeniami połykania (dysfagią), zaburzonym torem oddechowym, wadami zgryzu.

Pionizacja języka to jego pozycja spoczynkowa. Ułatwia połykanie, mówienie, oddychanie. Język niespionizowany przyczynia się do powstania wad zgryzu. Ćwiczenia pionizacji języka przydadzą się zwłaszcza dzieciom, które ćwiczą głoski [sz, ż, cz, dż, r, t, d, n, l] lub nadal połykają w sposób infantylny.