Dzięki Państwa i dzieci zaangażowaniu otrzymaliśmy wiele różnych i ciekawych nazw.

Rada Pedagogiczna wybrała spośród nich 3 najbardziej oddające charakter naszej placówki.

Są to:

Leśna Drużyna

Sportowa Kraina

Mali Olimpijczycy

Leśni Sportowcy

Poniżej zamieszczam ankietę dla Dzieci i Państwa i prosimy o głosowanie na jedną z nazw

Wybierając imię dla naszego Przedszkola, prosimy, odnieście się Państwo wraz z dziećmi

do sportowo – ekologicznego charakteru naszej placówce

Przedszkole w Kamionkach

 Zasady udziału w Konkursie

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  2. Karta konkursowa stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu zostanie ostemplowana( 2 tura wyborów)  i będzie wydawana przez nauczycielki poszczególnych grup.

1 etap konkursu : 28.09- 12.10. 2020r

1.Uczestnik może zgłosić 3 propozycje nazw

2. Wypełnione Kartę zgłoszeniową należy wrzucać do urny, znajdującej się na zewnątrz przedszkola, lub w przedsionku przedszkola.

  • Komisja konkursowa, spośród propozycji wybierze trzy najczęściej występujące lub pasujące do naszego przedszkola propozycje.

2 etap konkursu : od 19.10. – 29. 10. 2020 roku 

1. Tajne wybory odbywać się będą za pomocą kart do głosowania, na których będą wypisane propozycje imienia. Każdy członek społeczności przedszkola ma prawo oddać 1 głos – stawiając znak X przy imieniu, które wybiera. Karty do głosowania przygotuje Komisja Konkursowa

2. Członkowie Komisji Konkursowej oraz dwoje dzieci z najstarszych grup dokona zliczenia oddanych głosów i przekaże dyrektorowi protokół z prac komisji.

3. Przedszkole w Kamionkach otrzyma to imię, na które zostało oddane największa ilość głosów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 5.11.2020