e Twinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. e Twinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 680 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już niema 90 tysięcy różnorodnych projektów rocznie.

Od grudnia 2019r nasze przedszkole (- grupa Pszczółki z Małgorzatą Nowak – Płaczek) również przystąpiło do tej społeczności w ramach projektu „Sport is healthy”, którego jest inicjatorem. Projekt ten dotyczy :

  • Propagowania zdrowego stylu życia,
  • poznawania rozmaitych dyscyplin sportowych,
  • poznanie dyscyplin sportowych uprawianych w krajach partnerskich – Litwie i Turcji,
  • wymianie doświadczeń za pomocą platformy e learningowej.

Również od grudnia na zaproszenie partnerów z Turcji i Hiszpanii bierzemy udział w dwóch projektach:

Turcja – „Effective class” – czyli wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi z partnerami z Europy, w jaki sposób i jakimi metodami pracują z dziećmi

Hiszpania – „Winter in colours” – poznawanie cech zimy , jako pory roku, poznawanie piosenek i wierszy o zimie, jakich się uczą dzieci z innych krajów, wymiana doświadczeń w zakresie rozmaitych technik plastycznych stosowanych w pracach dzieci zwiazanych z Zimą

Cztery najważniejsze cechy projektów eTwinning:

  1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  2. Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawetkilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
  4. Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji zaplanowanych aktywności.