Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

Język angielski – wszystkie grupy

Religia dla chętnych rodziców

Logopedia – dzieci potrzebujące wsparcia logopedycznego

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej