Nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

Język angielski – wszystkie grupy

Rytmika – wszystkie grupy

Logopedia – dzieci potrzebujące wsparcia logopedycznego

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Zajęcia z Psychologiem

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

oraz
Koszykówka – poniedziałek od godz. 10:00
Zajęcia taneczne – wtorek od godz. 9:45
Zajęcia ogólnorozwojowe – czwartek od godz. 10:00

DYŻUR KADRY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZOKLNYM 2022/2023

 Drodzy Rodzice! W celu umówienia się na indywidualne spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem przedszkola.

GRUPA WĘDRUJĄCE ŻUCZKI

mgr Wiesława Jóźwiak-Cybul – środa 9:45 – 10:45
mgr Ewa Zajączkowska – poniedziałek 16:30 – 17:30

GRUPA ŻWAWE RYBKI

mgr Katarzyna Brzezińska – wtorek 16:30 – 17:30
mgr Małgorzata Nowak-Płaczek – czwartek 16:30 – 17:30

GRUPA KICAJĄCE ZAJĄCZKI

mgr Sylwia Dudziak – poniedziałek 16:00 – 16:00
mgr Anna Kapała – poniedziałek 16:30 – 17:30

GRUPA TAŃCZĄCE JEŻYKI

mgr Anna Raszewska – wtorek 9:00 – 10:00
mgr Milena Staszewska – poniedziałek 16:30 – 17:30
mgr Katarzyna Kasprzyk – piątek 14:30 – 15:30

GRUPA SZYBUJĄCE ORŁY

mgr Anna Trzebińska – czwartek 6:30 – 7:30
mgr Joanna Feret-Walkowiak – poniedziałek 16:30 – 17:30

GRUPA ZWINNE WIEWIÓRKI

mgr Justyna Kwiatkowska – środa, piątek 7:00 – 7:30
mgr Paulina Tomczak – poniedziałek, wtorek 7:00 – 7:30

GRUPA SPRYTNE LISKI

mgr Agnieszka Trąbczyńska – środa 16:30 – 17:30
mgr Anna Kuracha – środa 16:30 – 17:30
mgr Karolina Majdzińska – poniedziałek 15:00 – 16:00

GRUPA BŁYSKAWICZNE JASTRZĘBIE

mgr Agnieszka Askutja – środa 15:00 – 16:00
mgr Alicja Kasprzyk – środa 8:00 – 9:00