Pomoce nauczyciela

Dudziak Renata – grupa Mrówki

Giermańska Teresa – grupa Niedźwiadki

Lidkowska Beata – grupa Krasnoludki

Mandziak Małgorzata – grupa Tygryski

Koszałka Małgorzata – grupa Biedronki

Górska Beata – grupa Sówki

Rozmiarek Małgorzata – grupa Pszczółki

Wartecka Barbara – grupa Motylki

Pracownicy Kuchni

Glista Iwona

Kaczmarek Katarzyna

Koperska Katarzyna

Mirek Aneta

Intendent

Małgorzata Szyc

Pracownicy sekretariatu

Alicja Grabowska – specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Chmielewska – księgowa

Nasz personel