Nasz personel

Pomoce nauczyciela

Małgorzata Mandziak – grupa Szybujące Orły

Teresa Giermańska – grupa Tańczące Jeżyki

Beata Litkowska- grupa Zwinne Wiewiórki

Beata Górska – grupa Sprytne Liski

Beata Strońska – grupa Tropiące Wilki

Małgorzata Roźmiarek – grupa Mądre Sówki

Renata Dudziak- grupa Żwawe Rybki

Małgorzata Koszałka – grupa Wędrujące Żuczki

Aleksandra Handczak – Kupka – grupa Skaczące Zajączki

Pracownicy kuchni

Iwona Glista – szef kuchni

Aldona Tietz

Katarzyna Koperska

Aneta Mirek

Intendent

Karolina Łąkowska

Pracownicy sekretariatu

Alicja Grabowska – specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Chmielewska – księgowa

Adrianna Chmielewska – sekretarka

Pracownik Techniczny

Tadeusz Szymaniak