Nasz personel

Pomoce nauczyciela

Barbara Wartecka grupa Szybujące Orły

Beata Górska – grupa Tańczące Jeżyki

Teresa Giermańska – grupa Żwawe Rybki

Renata Dudziak- grupa Sprytne Liski

Litkowska Beata – grupa Kicające Zajączki

Roźmiarek Małgorzata – grupa Zwinne Wiewiórki

Mandziak Małgorzata – grupa Wędrujące Żuczki

Koszałka Małgorzata – grupa Błyskawiczne Jastrzębie

Pracownicy Kuchni

Glista Iwona – szef kuchni

Kaczmarek Katarzyna

Koperska Katarzyna

Mirek Aneta

Intendent

Małgorzata Szyc

Pracownicy sekretariatu

Alicja Grabowska – specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Chmielewska – księgowa

Adrianna Chmielewska – sekretarka

Pracownik Techniczny