Nasz personel

Pomoce nauczyciela

Barbara Wartecka grupa Wędrujące Żuczki

Małgorzata Lewandowska – grupa Żwawe Rybki

Teresa Giermańska – grupa Kicające Zajączki

Renata Dudziak- grupa Tańczące Jeżyki

Monika Bauer – Kozakiewicz – grupa Szybujące Orły

Górska Beata – grupa Zwinne Wiewiórki

Rozmiarek Małgorzata – grupa Błyskawiczne Jastrzębie

Litkowska Beata – grupa Sprytne Liski

Małgorzata Koszałka – grupa Tropiące Wilki

Pracownicy Kuchni

Glista Iwona – szef kuchni

Kaczmarek Katarzyna

Koperska Katarzyna

Mirek Aneta

Intendent

Małgorzata Szyc

Pracownicy sekretariatu

Alicja Grabowska – specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Chmielewska – księgowa

Pracownik Techniczny

Mariusz Wawrzyniak