Nasz personel

Pomoce nauczyciela

Małgorzata Mandziak – grupa Wędrujące Żuczki

Teresa Giermańska – grupa Żwawe Rybki

Beata Litkowska- grupa Kicające Zajączki

Beata Górska – grupa Tańczące Jeżyki

Beata Strońska – grupa Szybujące Orły

Małgorzata Roźmiarek – grupa Zwinne Wiewiórki

Renata Dudziak- grupa Sprytne Liski

Małgorzata Koszałka – grupa Błyskawiczne Jastrzębie

Pracownicy kuchni

Iwona Glista – szef kuchni

Aldona Tietz

Katarzyna Koperska

Aneta Mirek

Intendent

Karolina Łąkowska

Pracownicy sekretariatu

Alicja Grabowska – specjalista ds. kadr i płac

Agnieszka Chmielewska – księgowa

Adrianna Chmielewska – sekretarka

Pracownik Techniczny

Tadeusz Szymaniak