Głoska s- gra

Zapraszam do gry! Rodzic odczytuje nazwę pola, dziecko wyszukuje obrazek i powtarza jego nazwę (wg zasad wymawiania głoski [s]- we wcześniejszym wpisnie i wg zaleceń i materiałów z zajęć). Ćwiczenie zawiera wyrazy z głoską [s] w naglosie, środgłosie i wygłosie, czyli mogą je już wykonać wszystkie dzieci z naszego Przedszkola, które podczas terapii logopedycznej ćwiczą gloskę [s].

Powodzenia!