Utrwalamy głoski dentalizowane- kolorowanka

Dla wszystkich dzieci, które ćwiczą prawidłową realizacje głosek [sz, ż, cz, dż], a głoski [s, z, c, dz] wymawiają już poprawnie- kolorowanka. Za każde prawidłowo wypowiedziane słowo z daną głoską dziecko może pokolorować element, którego słowo dotyczy. Miłego kolorowania!