[g] dla poczatkujących;-)

Dla dzieci, które realizują już poprawnie głoskę [g] w izolacji i w sylabach. Ćwiczenie polega na wyszukaniu obrazków, których nazwy rozpoczynają się na gloskę [g] i prawidłowym wymówieniu tych nazw. Celem jest ćwiczenie prawidłowej realizacji głoski [g] w nagłosie.

Dodatkowym celem tego zadania jest ćwiczenie analizy wzrokowej- poszczególne elementy są na siebie nałożone, przez co ich odszukanie może okazać się dla dzieci wyzwaniem!

Powodzenia;-)