Zagadki słuchowe

Propozycja ćwiczenia słuchowego dla dzieci. W filmie zaprezentowane jest ćwiczenie i materiały znane dobrze naszym Przedszkolakom- z tego samego zestawu korzystamy podczas zajęć z terapii logopedycznej.

I nieco trudniejsza propozycja: