Ćwiczymy [s] w nagłosie

Dla dzieci, które prawidłowo realizuja głoskę [s] w izolacji i w sylabach otwartych- spróbujcie wymawiać całe nazwy rysunków, rozpoczynajace się na [s]!

Kartę można wydrukować i pociąć i dzięki temu w każdej chwili mozna będzie ćwiczyć prawidłową realizację głoski [s].