[Z] dla zaawansowanych;-)

Propozycja ćwiczenia dla dziecki, które już poprawnie wymawiają głoskę dentalizowaną, przedniojęzykowo- zębową [z]. Dorosły czyta zdanie, a dziecko je powtarza i wyszukuje obrazek, który odpowiada treści zdania. Ze względu na poziom trudności cwiczenie to przeznaczone jest dla starszych Przedszkolaków.

Ważne, aby podczas ćwiczeń logopedycznych z dzieckiem pracował rodzc/ opiekun, który nie ma wad wymowy!