[sz, ż, cz, dż] dla zaawansowanych

Jednym z etapów terapii logopedycznej jest etap różnicowanie głosek opozycyjnych, np. różnicowanie [sz-s], [ż-z], [cz-c], [dż-dz]. Wszelkie wykonywane podczas terapii cwiczenia słuchowe mają m.in. na celu ułatwienie różnicowania głosek opozycyjnych.

Dzięki poniższej kolorowance dzieci, które uczestniczą w terapii logopedycznej ze względu na nieprawidłową realizację głosek przedniojęzykowo- dziasłowych [sz, ż, cz, dż] mogą poćwiczyć ich różnicowanie z głoskami [s, z, c, dz]. Wymowa głoski, którą właśnie wycwiczono w bliskim „towarzystwie” głoski opozycyjnej bywa sporym wyzwaniem. Powodzenia!