Rytmiczna magia

Zapraszam do ćwiczeń rytmicznych będących nieodłączną częścią zajęć logopedycznych. Ćwiczymy tu przede wszystkim uwagę słuchową- bardzo ważną przy poznawaniu dźwięków i nauce ich artykulacji.