głoska [k]- utrwalenie

Ćwiczenie dla dzieci, które opanowały już prawidłową wymowę głoski [k] w sylabach, ćwiczyły wymowę tej głoski w nagłosie, środgłosie i wygłosie i przechodzą do etapu utrwalania.