Pionizacja języka- Czarownica


Kolejna propozycja ćwiczenia pionizacji języka. Ćwiczenia te są szczególnie ważne dla dzieci (i dorosłych!) w terapii logopedycznej: przygotowujących się do realizacji głosek [sz, ż, cz, dż, r, l, t, d, n], z zaburzeniami połykania (dysfagią), zaburzonym torem oddechowym, wadami zgryzu.