Mały- duży. Ćwiczymy mowę opowieściową.

Dziecko:

  • ćwiczy mowę opowieściową,
  • zapoznaje się z przymiotnikami „duży” i „mały” i uczy się ich znaczenia,
  • rozwija słownictwo związne z opisem obrazka,
  • kształtuje analizę wzrokową.

Dziecko porównuje dwa obrazki w ramach jednej kart pracy. Opisuje różnice pomiędzy nimi. Prowadzący prowadzi opis dziecka tak, aby często używało ono przymiotników „mały” i „duży”.