Jak wywołać głoskę sonorną [r]?

Wywołanie głoski [r]- ćwiczenia wstępne:

  • połóż język swobodnie na dolnych zebach tak, aby jego boki zakrywały zęby trzonowe, koniec języka swobodnie opada na dolną wargę;
  • przygryź boki języka zębami trzonowymi, a jego koniec unieś ku wałkowi dziasłowemu;
  • otwórz szeroko usta, szybko unoś i opuszczaj koniec języka w kierunku górnych i dolnych siekaczy;
  • dotykaj końcem języka kolejno wszystkich zębów (policz zęby górne i dolne);
  • kląskaj- naśladuj stukot kopyt;
  • otwórz szeroko usta, „ostrz” koniec języka o górne zęby;
  • ułóż kawałek papieru na końcu języka, a następnie ułóż koniec języka przed siekaczami; usta otwarte; zdmuchuj skrawek papieru;
  • wymawiaj szybko i wiele razy głoski [t, t, t, t], następnie [d, d, d, ] i [n, n, n, n] dziąsłowe- tzn. wymawiamy je ukłądając koniec języka na wałku dziąsłowym (zamiast za górnymi siekaczami);
  • wymawiaj [tda, tdo, tde, tdu], [dda, dde, ddu, ddo], gdzie [t] i [d] ma jest dziąsłowe (jak wyżej).
Rakieta. Video alfabet z literą R. Rysowanie i pisanie - YUMMY.pl