Jak wywołać głoski [f, w]?

Są to głoski wargowo- zębowe. Powstają, gdy dotkniemy górnymi siekaczami dolnej wargi i kierujemy strumień powietrza ku przodowi.

Gdy prawidłowe głoski [f, w] są wywołane, ćwiczymy je w sylabach: [fa, fo, fe, fu, fy, fi, fą, fę], [af, of, ef, uf, yf, if], [afa, efe, ufu, yfy, ufu, ifi], [wa, wo, we, wu, wy, wi, wą, wę], [awa, ewe, uwu, ywy, owo,, iwi]. Nie ćwiczymy głoki [w] w wygłosie (np. [aw]), ponieważ wówczas ubezdźwięcznia się do [f].

Ponizej przykład ćwiczenia na utrwalanie głosek [f, w] w wyrazach.

Ćwiczenie rozwija również słuch fonematyczny.

Powodzenia!