Jak długo trwa terapia logopedyczna?

Często Rodzice zadaja to pytanie oczekując jak najszybszej prawidowej realizaji danej głoski w codziennych sytuacjach, w mowie spontanicznej. Omawiam z nimi wówczas etapy terapii logopedycznej. Pamiętajmy, że m.in. od zaangażowania Rodziców w terapię dziecka zależą jego postępy.

Logopeda – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Zachęcam do przeczytania:

Drodzy Rodzice!

  • Terapia logopedyczna jest procesem.
  •  Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem.
  • Spotkanie dziecka z logopedą nie jest jedynym i wystarczającym elementem terapii.
  •  Bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po  zajęciach przekazuje dziecku zestaw ćwiczeń, jakie powinno wykonywać codziennie do kolejnego spotkania.
  • Brak ćwiczeń przez dłuższy czas, to brak postępów w terapii.
  • Rodzice/opiekunowie uczniów mając na celu dobro dziecka powinni  przeprowadzić konsultacje specjalistyczne (zgodnie z zaleceniem logopedy) konieczne do określenia przyczyn trudności dziecka i ukierunkowujące pracę terapeutyczną (np. konsultacje ortodontyczne, foniatryczne, gastrologiczne, laryngologiczne, audiologiczne).
  • Udział dziecka w zajęciach trwa do momentu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia  pomocą logopedyczną.
  • Rodzice mogą uzyskać poradę ub skonsultować problem pisząc pod adres: logopedakamionki@gmail.com

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców/opiekunów w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom. Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego ćwiczenia i motywowania dziecka do pracy w domu  oraz konsultacji z logopedą.