Przygody Pana Języczka- W Parku

Ciąg dalszy bardzo lubiach przez nasze Przedszklaki przygód Pana Języczka. Zachęcam do wykonania poniższych ćwiczeń wszystkie Przedszkolaki, ale szczególnie te, które pracują nad prawidłową artykulacją głosek [t] i [k], a także te, które kształtują umiejętnosć mowy opowieściowej.

W trakcie zajeć wg. poniższego scenariusza dzieci:

  • ćwiczą praksję warg i języka
  • wykonują ćwiczenia oddechowe
  • wykonują ćwiczenia słuchiowe (różnicują głoski [t] i [k])
  • usprawniają motorykę małą (bardzo ważną w rozwoju mowy!)
  • doskonalą mowę opowieściową