[ż] w wyrazach i zdaniach

Ćwiczenia głoski [ż] dla dzieci, któe potrafią już prawidłowo realizować tą głoskę w izolacji i sylabach i mogą przejść do ćwiczeń trudniejszych- realizacji w wyrazach, a następnie w zdaniach.

Pamiętajmy, aby zwłaszcza w ćwiczeniach zwiazanych z artykulacją (wymową) towarzyszył dziecku dorosły, który ma prawidłową wymowę!

Tablica motywacyjna– rodzic czyta dziecku wyraz. Jeśli dziecko powtórzy je prawidłowo, może w odpowiedniej kratce umieścić znaczek, naklejkę, przerysować obrazek przyporządkowany do danej kolumny w tabeli.

Kolorowanka– dziecko odszukuje na obrazku przedmioty, których nazwy zawierają (w nagłosie, śródgłosie lub wygłosie) głoskę [ż]. Każdy odnaleziony i nazwany przedmiot może być pokolorowany.