[Z] dla zaawansowanych

Propozycja ćwiczenia dla dziecki, które już poprawnie wymawiają głoskę dentalizowaną, przedniojęzykowo- zębową [z]. Czytamy zdania wspólnie- rodzic czyta tekst, a dziecko uzupełnia go nazywając obrazek.

Ważne, aby podczas ćwiczeń logopedycznych z dzieckiem pracował rodzc/ opiekun, który nie ma wad wymowy!