[s] jak sowa

Utrwalanie głoski [s]- dla dzieci, które realizują już poprawnie głoskę [s] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ale potrzebują jeszzce ćwiczeń utrwalających.

Można poprosić dziecko o nazwanie przedmiotów tworzących obraz sowy. Ale warto poćwiczyć też poprzez grupowanie przedmiotów, np. poprzez polecenia:

  • znajdź i nazwij pojazdy
  • znajdź i nazwij zwierzęta
  • znajdź i nazwij coś do jedzenia, itp….