Pionizacja języka- „Klej”

Ćwiczenie pomaga kontrolować praksje języka , „czuć” jego ruchy i odpowiednio nimi kierować. Ćwiczenia czucia kinestetyki narządów mowy są kluczowe dla prawidłowej artykulacji.

Ćwiczenie „Klej” polega na „przyklejeniu” końca języka do wałka dziąsłowego (wzniesienie za górnymi siekaczami) przy jednoczesnym opuszczaniu i domykaniu żuchwy- jak na rysunkach poniżej.

BArdzo ważne ćwiczenie zwłaszcza dla dzieci z trudnościami z realizacją głosek przedniojęzykowo- dziasłowych [sz, ż, cz, dż].