Logopedia dla Rodziców- cz.3

Rozwój mowy u 4- latka

4- latek powinien:

  • poprawnie artykułować spółgłoski [k, g, ś, ź, ć, dź]

4- latek nie powinien zamieniać [t, d] na [k, g] lub odwrotnie. Może jednak czasami spółgłoski [sz, ż, cz, dż] i [s, z, c, dz] na [ś, ź, ć, dź]

Rozwój mowy 5- latka

5- latek powinien przeważnie poprawnie wymawiać głoski [sz, ż, cz, dż], dopuszczalne jest rzadkie zamienianie ich na [s, z, c, dz].

5- latki tworzą własne neologizmy: np. zamiast „złodziej”- ukradacz.

Część 5- latków potrafi poprawnie wymawiać głoskę [r]. Dopuszczalne jest zastępowanie jej głoską [l].