[k, g] dla zaawansowanych ;-)

Dzieci, które biorą udział w terapii logopedycznej często mają problem z różnicowaniem głosek- np. zamiast nowo poznanej [k] stosują [t] i odwrotnie. Czasami wynika to z zaburzonego sluchu fonrmatycznego. Najczesciej jednak jest naturalnym etapem wprowadzania nowych głosek do zasobu mowy dziecka. Dziś propozycja dla dzieci, które potrafią realizować prawidłowo głoski [k, g], ale czasami dokonują ich substytucji do głosek odpowienio [g, d]. Czytamy opowiadanie, a następnie prosimy dziecko, aby opowieziało je własnymi słowami (ćwiczymy też pamięć słuchową i mowę opowieściową!). Można też poprosic dziecko o powtórzenie wyrazów zawierających głoski [k, g].

Powodzenia!