Głoska [k] dla początkujacych

Głoska [k] dla początkujących

Mały alfabet Głoska K ptak kiwi 83011-Sevi, Literki dla dzieci ...

Ćwiczenie dla dzieci, które prawidłowo realizują głoskę [k] w izolacji i sylabach. Mogą one przejść do następnego etapu terapii- wymowy głoski w onomatopejach. Kartę pracy należy wydrukować. Dziecko wymawia daną onomatopaję. Jeżeli zrobi to poprawnie, koloruje obrazek. Życzę dzieciom, zeby wszystkie obrazki na tej karcie pracy mogły być pokolorowane;-)

Rysowanie, malowanie, pisanie i wszelkie prace plastyczne są nieodłączną częścią terapii logopedycznej, ponieważ pobudzanie ośrodka ręki w mózgu sprzyja pobudzaniu sąsiadującego z nim ośrodka mowy.

Kappacyzm, gammacyzm, hittacyzm - co to takiego | LogoPatka