Głoska [g]

Głoska [g] dla początkujących.

Najpierw ćwiczymy głoskę w izolacji, następnuie w sylabach otwartch, a dopiero później w zitkach społgłoskowych i wyrazach.

Powodzenia!