Dla dzieci rozpoczynających terapię [k] i [g]

Rozpoczynamy ćwiczenia od częstego powtarzania głoski [h] w sylabach. Do wykonania cwiczenia potrzebna będzie pomoc Rodziców.