Ćwiczenia dykcyjne dla starszaków

Nowość w cyklu "Sto wierszyków" Elżbiety i Witolda Szwajkowskich - Portal  Księgarski

Ćwiczenia dykcyjne

  • poszczególnych samogłosek – „a”, „o”, „u”, „e”, „i”, „y”, tym razem rób to głośno
  • Głośno i wyraźnie wypowiadaj połączenia:


„abba, obbo, ubbu, ebbe, ibbi, ybby”;
„assa, osso, ussu, esse, issi, yssy”.

  • W różnym tempie wypowiedz:

„da-ta-za-sa-dza-ca-na-ła”;
„di-ti-zi-si dzi”;
„zia-sia-dzia-cia-nia”;
„ga-ka-ha-cha”;
„gia-kia-hia-chia”.

  • W różnym tempie powiedz:

„brim, bram, bram, bram, brom”;
„trim, tram, tram, tram, trom”;
„krim, kram, kram, kram, krom”