Dni adaptacyjne- Drzwi Otwarte Gabinetu Logopedycznego

Podczas Dni Adapytacyjnych (tj.30-31.08.2021) zapraszam Rodziców naszych nowych Przedszkolaków i ich Rodziców na konsultacje logopedyczne. Jeśli zauważyli Państwo u swoich Dzieci:

  • wady mowy lub wymowy (nieadekwatne do wieku dziecka)
  • opóźniony rozwój mowy
  • trudności z gryzieniem, żuciem czy połykaniem pokarmu
  • niewłaściwy tor oddechowy

bądź jeśli dziecko z przyczyn anatomicznych czy fizjologicznych jest narażone na wyżej wymienione zaburzenia, zapraszam serdecznie do kontaktu!

30 i 31.08.2021 w godz.8.30-13, Gabinet Logopedyczny

Można umówić się na konkretną godzinę spotkania poprzez kontakt mailowy: logopedakamionki@gmail.com

Niebieski challenge

Zostaliśmy wyzwani do challengu #challengenniebieskiemotyle2021 – Akcja na rzecz Osób z Autyzmem przez Przedszkole Cztery Pory Roku w Kórniku. W ramach challengu, prosimy by w środę 30 czerwca wszystkie dzieci miały na sobie niebieski element stroju:) pozdrawiam serdecznie Małgorzata Płaczek