Zgłaszanie nieobecności

Drodzy Rodzice,

uprzejmie proszę o możliwość ustawienia na Państwa prywatnych skrzynkach pocztowych „żądania potwierdzenia doręczenia/odczytania wiadomości”. Taki zabieg ułatwi nam komunikację, ponieważ dostaną Państwo automatyczną informację o przeczytaniu lub dostarczeniu wiadomości do sekretariatu.

Pragnę przypomnieć, że dzienna stawka żywieniowa nie będzie naliczana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu. Zgłoszenia nieobecności należy dokonać najpóźniej w ostatni roboczy dzień poprzedzający nieobecność na adres email sekretariat@przedszkolekamionki.kornik.pl. Prosimy w tytule wiadomości wpisać nazwę grupy oraz imię i nazwisko dziecka. W przypadku nieobecności dziecka w poniedziałek, zgłoszenie może wpłynąć w ten sam dzień, maksymalnie do godz. 8:00. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.

Adrianna Chmielewska
Sekretariat