Zawiadomienie o rozpoczęciu rozbudowy SP w Kamionkach

Drodzy Rodzice,
w dniu dzisiejszym rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas odprowadzania dzieci, ponieważ w wyjątkowych sytuacjach pojazdy budowy mogą poruszać się po drodze dojazdowej wzdłuż budynku przedszkola i żłobka.