rekrutacja do przedszkola 2020/2021

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 stycznia 2020 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

UCHWAŁA NR V / 32 / 2019 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym