Prezentacja krajów

Jak ciekawa i różnorodna jest  Europa przekonały  się nasze dzieci podczas obchodów Dni Kultury Europejskiej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zaangażowaniem i entuzjazmem zarówno tych młodszych jak i starszych obywateli. W ciekawy sposób przybliżyło kulturę, obyczaje oraz tradycje krajów europejskich. …

Witamy Wiosnę!!!

Dzień 21 marca w naszym przedszkolu był szczególnie radosny i kolorowy. Żegnanie zimy i przywitanie wiosny związane jest bowiem z miłymi przeżyciami wszystkich przedszkolaków. Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  …