Zwinne Wiewiórki witają przedszkole

W pierwszych dniach przedszkola Zwinne Wiewiórki powitały przedszkole. Przypomnieliśmy sobie zasady dobrego zachowania i bezpiecznej zabawy w sali i na placu zabaw. Obiecaliśmy je stosować podczas pobytu w przedszkolu i przy wspólnej zabawie.

Wspominaliśmy wesołe chwile na wakacjach, opowiadaliśmy o naszych przeżyciach i ciekawych miejscach odwiedzonych podczas wakacyjnych podróży. Na zakończenie wykonaliśmy naszą pierwszą pracę plastyczną, malując farbami wakacyjne wspomnienia.

Kilka dni później ćwiczyliśmy sprawność manualną naszych zwinnych palców przy tworzeniu wydzieranki na temat „Logo naszej grupy”.