Zajęcia zdalne 18.11

Witajcie Wiewióreczki 😊 Dzisiaj będziemy układać kamieniczki, zamki z figur geometrycznych.

Zabawa matematyczna „Kamieniczki, zamki z figur geometrycznych”. Do zabawy potrzebne będą dziecku kolorowe zestawy figur geometrycznych (koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty). Wykorzystujemy kilka zestawów poniższych figur pokolorowanych i wyciętych przez dziecko lub gotowych figur wyciętych z poniższego wzoru.Zabawa polega na ułożeniu przez dziecko według instrukcji słownej kolejno układanych figur:

  1. Wyszukaj spośród figur i ułóż prostokąt  – budynek kamieniczki,
  2. Wyszukaj i ułóż 1,2,3,4…. kwadraty, koła na prostokącie – okna kamieniczki;
  3. Wyszukaj i ułóż trójkąt  – daszek kamieniczki.

Pokoloruj według wzoru figury, wytnij i wykorzystaj do zabawy.

II wersja zabawy : Dziecko układa kamieniczki/ domy/ zamki według wzoru zamieszczonego poniżej  z wyciętych figur różnej wielkości lub według wyobraźni.

Zabawa matematyczna „W zamku”. Potrzebne będą: obrazek zamku,  4 białe kartki papieru w kształcie koła, prostokąta, trójkąta i kwadratu, będą to komnaty w zamku. Z figur przygotowanych do poprzedniej zabawy dziecko będzie segregować kolejno w 4 zbiorach figury w 4 komnatach (kartki w kształcie koła/kwadratu/prostokąta/ trójkąta).  Zamiast wycinać z kartek kształty figur: koła/ kwadratu/ prostokąta/trójkąta, możemy narysować na każdej z 4 kartek daną figurę w lewym górnym narożniku. Zadaniem dziecka jest posegregować obok zamku kolejno figury: wszystkie koła/ kwadraty/prostokąty/trójkąty w komnatach zamku – ułożyć na kartkach według kształtu kartek lub narysowanych na nich figur.

Zabawa ruchowa Bazyliszek. W zabawie bierze udział co najmniej 3, 4 uczestników (np. rodzice i rodzeństwo). Chętna osoba zostaje Bazyliszkiem (można oznaczyć Bazyliszka odznaką lub opaską na głowę – poniżej), który próbuje łapać pozostałych uczestników zabawy. Gdy kogoś dotknie, zamienia go w posąg. Podczas nagrania muzyki głośnej dzieci przemieszczają się wokół starając się uniknąć Bazyliszka, który może wtedy zamieniać w posągi uczestników. Podczas nagrania muzyki cichej Bazyliszek zamyka oczy i nasłuchuje. Dzieci niezłapane mogą w ciszy ratować dzieci złapane. Jeśli Bazyliszek otworzy oczy może ponownie łapać dzieci, zamieniając je w posągi.

Gra interaktywna Dopasuj figury (rodzic czyta dziecku nazwy figur)

Gra „Labirynt z figurami”