Andrzejki

W poniedziałek 30 listopada bawiliśmy się we wróżby andrzejkowe. Każdy wybrał zawód oraz układaliśmy buty, pierwszy dotarł but Majki i Antka T.