TyDzień Dziecka

30 maja 2022 r. dzieci miały okazję bawić się w podchody w poszukiwanie skarbu:

31 maja dzieci z całego przedszkola tańczyły zumbę:

1 czerwca 2022 r. piknik na ogrodzie przedszkolnym:

2 czerwca 2022 r. byliśmy na Błoniach w Kórniku:

3 czerwca 2022 r. odbył się bieg „Sprintem do maratonu”