Radośnik

  • „Jaka to mina?”- dziecko wspólnie z rodzicem na oddzielnych kartkach rysuje symbole poszczególnych emocji (radość, smutek, złość, strach) stopniowo, kiedy dziecko będzie rozróżniało emocje podstawowe można dodawać kolejne emocje np.: zdziwienie, znudzenie, ekscytacja,wstyd, miłość, spokój, itp. Zabawa w rozpoznawanie i nazywanie emocji. Starsze dzieci mogą się bawić w dobieranie podpisów do emocji.

  • „Lustro”- dziecko stoi naprzeciwko dziecka lub rodzica, który pełni funkcję lustra. Dziecko pokazuje różne miny wyrażające emocje a osoba naprzeciwko próbuje je dokładnie powtórzyć. Potem następuje zamiana ról.

  • Wyszukiwanie w gazetach, kolorowych czasopismach obrazków przedstawiających różne sytuacje, ludzi z różnymi wyrazami twarzy. Można przeciągnąć zabawę i zachęcić dziecko do wycięcia tych obrazków. ! Pamiętajmy jednak żeby podczas wycinania dziecko było pod opieką osoby dorosłej. Rozmowa z dzieckiem na temat tego, co osoby z rysunków mogą odczuwać, co mogło się przed chwilą wydarzyć.

  • Wykonanie portretu Radoślika- każde dziecko może wykonać swojego własnego Radoślika (w przypadku rodzeństwa), zachęcam do udziału również rodziców. Tak sformułowane zadanie pozwala dziecku stworzyć swój własny obraz Radoślika, co będzie wyrazem tego, że każdy inaczej przeżywa i wyraża radość