Propozycje zabaw na popołudnie

Zabawy ruchowe „Wycieczka do lasu”:

  • Zabawa bieżna „Rowery”. Dzieci trzymają kręgle lub rurkę tak jak kierownice rowerów. Poruszają się w tempie podanym przez rodzica na bębenku. Na hasło: Wąska dróżka! Dziecko ustawia się za rodzicem. Bieg z wysokim unoszeniem kolan.  
  • Zabawa ruchowo – naśladowcza „Szumią w lesie drzewa”. Każde dziecko trzyma kręgiel w dłoniach , ręce uniesione wysoko w górę. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo.

  • Kto zimą śpi? – zabawa ruchowa Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło: „wiewiórki”, dzieci naśladują skoki wiewiórek. Na hasło: „jeże”, dzieci kucają, kulą się i naśladują śpiące jeże. Zabawę powtarzamy 2 – 3 razy

  • Zabawa ruchowa „Zbieramy kolorowe bukiety”. Dzieci poruszają się swobodnie, co kilka kroków przykucają i podnoszą listek. Na koniec machają w górze kolorowymi listkami

Quiz „tak – nie” – rodzic czyta zdanie, dz. podnosi kartonik z odpowiednim wyrazem tak lub nie:
„Wiewiórka gromadzi zapasy na zimę”.
„Hałasujemy w lesie”.
„Niszczymy domy zwierząt”.
„Dokarmiamy zwierzęta w czasie zimy”.
„Jeż zasypia na zimę.” itp…

Na koniec „Jeżyk” rysuj po śladzie a później pokoloruj jeżyka